19 กรกฎาคม 2024

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณอาคารต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมีท่านว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

About Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม