14 มิถุนายน 2024

อาคารราชพฤกษ์

ชั้น 1 ห้องปกครอง ห้องโสตฯ

ชั้น 2 ห้องพักครูวิชาภาษาไทย ห้องเรียน

ชั้น 3 ห้องพักครูวิชาคณิตศาสตร์ ห้องเรียน

ชั้น 4 ห้องเรียน

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม