1 เมษายน 2023

วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

 


ครูวราภรณ์  กรทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ครูเกศรินทร์ คงศิลป์
ครู คศ.3
ครูวุฒิรัตน์  กับปราโน
ครู คศ.3
ครูชนาธิป  กับปราโน
ครู คศ.3
ครูพรทิพา  บัวสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประไพพร  พานิช
ครู คศ.3
ครูวาสนา  ด้วงมาก
ครู คศ.3
ครูยอแสง  ประทุม
ครู คศ.3
ครูวลีพรรณ  แสนเสนาะ
ครู คศ.3
ครูเมทินี รำพึงสุข
ครู คศ.2
ครูสุนันทา  รอดโต
ครู คศ.1
ครูนรีรัตน์ เทศกาล
ครู คศ.1
ครูปวีณ สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3
ครูภูริศา รัตนวิจิตร
ครู คศ.3
ครูสาวกนกรัตน์ จำเนียรสุข
ครู คศ.2
ครูศุกร์เกษม ปรุงผล
ครู คศ.2
ครูจักรฒพงษ์ วงษ์มาศจันทร์
ครู คศ.2
นางสาวสมศิริ ลิ้นลา
ครู คศ.1
ครูอโนชา สินธุนาคิน
ครู คศ.1

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม