19 กรกฎาคม 2024

วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

 


ครูวราภรณ์  กรทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ครูวุฒิรัตน์  กับปราโน
ครู คศ.3
ครูชนาธิป  กับปราโน
ครู คศ.3
ครูพรทิพา  บัวสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประไพพร  พานิช
ครู คศ.3
ครูวาสนา  ด้วงมาก
ครู คศ.3
ครูสุนันทา  รอดโต
ครู คศ.3
ครูยอแสง  ประทุม
ครู คศ.3
ครูวลีพรรณ  แสนเสนาะ
ครู คศ.3
ครูเมทินี รำพึงสุข
ครู คศ.2
ครูนรีรัตน์ เทศกาล
ครู คศ.3
ครูสาวกนกรัตน์ จำเนียรสุข
ครู คศ.2
ครูภูริศา รัตนวิจิตร
ครู คศ.3
ครูศุกร์เกษม ปรุงผล
ครู คศ.3
ครูอโนชา สินธุนาคิน
ครู คศ.2
ครูจักรฒพงษ์ วงษ์มาศจันทร์
ครู คศ.2
ครูวสมศิริ ลิ้นลา
ครู คศ.2
ครูจิระนาถ  วีระนันทสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูปริศนา  พิมพ์ช่วย
ครู คศ.3
ประกายฟ้า  บุญหลาย
ครูผู้ช่วย

 

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม