20 กรกฎาคม 2024

ประกาศนโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที
การสร้างüัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม