19 พฤษภาคม 2024

คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ-งานทะเบียน


คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ


คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม