14 มิถุนายน 2024

การขับเคลื่อนจริยธรรมเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐํานทางจริยธรรมของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


เเนวปฏิบัติ Do’s And Don’ts


การประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมนโยบาย-No-Gift Policy และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม