พุธ. ม.ค. 22nd, 2020

เฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

นายเสนอ นวนกระโทก นำคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10