พุธ. ม.ค. 22nd, 2020

รูปภาพ

บ.ส. เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning 1 ใน 30 โรงเรียน

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

นายเสนอ นวนกระโทก นำคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10