จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

ศิลปศึกษา

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Download this file (t7.doc)โครงสร้างหลักสูตรศิลปะ  649 kB

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีนายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาศิลปะด้วยกันหลายท่าน ดังนี้

 

นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเตือนใจ มูลยะ

นายนิธิกร  พานทอง

นางวนิดา  ชีพสมุทร

นางอัษฎา  จรัลชล

นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล

นางปัณณาสา  ผลพฤกษา

นายสีขริน โชติวรรณ


นายมูนา บุญเสริม