จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

สุขศึกษา-พลศึกษา

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ครูนิยม ผาเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูวัลลภา ชนะกาญจน์
ครู …
ครูพรรณพิศ ทวาเรศ
ครู …
ครูภาวินี ฟูคณะ
ครู …
ครูอัฑฒ์สนันตน์ ธรรมคงทอง
ครู …