เสาร์. ม.ค. 18th, 2020

อาคารราชาวดี

อาคารราชาวดี ประกอบด้วย

ชั้น 1 ห้องสมุด

ชั้น 2 ห้องเเนะเเนว ห้องเรียนสังคมศึกษา

ชั้น 3 ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้น 4 ห้องพักครูวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ชั้น 5

ชั้น 6