พุธ. พ.ย. 20th, 2019

เวทีนำเสนอผลงานนักเรียน IS ’62

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง IS กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม เอก วรรณทอง อนุสรณ์

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

ประมวลภาพกิจกรรม