จันทร์. ก.ค. 22nd, 2019

เบญจมาฯ4.0

เบญจมาฯ 4.0โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้รีบเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานเปิดงาน เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานนวัตกรรมของนักเรียนภายใต้หัวข้อ 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรม เบญจมาฯ4.0