30 มีนาคม 2020

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  นายพิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพม. 17 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านราชาวดี หลากวิธีเรียนรู้ นำสู่นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562” ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้สาระค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  การเเสดงความสามารถตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน “เบญจมานุสรณ์ ยอดนักกิจกรรม”