4 เมษายน 2020

ประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียน ระดับประเทศ

ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้นำพี่ๆ น้องๆ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียน ระดับประเทศ