31 มกราคม 2020

มอบเกียรติบัตรความดี เข็มเชิดชูเกียรติสภานักเรียนและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  นายเสนอ  นวนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์  ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรความดี ให้กับนักเรียน จำนวน 121 คน  มอบเข็มเชิดชูเกียรติสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 21 คน และมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวให้กับตัวแทนนักเรียน จำนวน 48 ห้องเรียน