30 มกราคม 2020

เปิดบ้านราชาวดี หลากวิธีเรียนรู้ นำสู่นวัตกรรม”

เปิดบ้านราชาวดี หลากวิธีเรียนรู้ นำสู่นวัตกรรม”
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนเปิดเวที ให้สำหรับนักเรียนที่กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมตาม Link นี้ที่แนบมาได้เลยครับ
1.ใบสมัครเพื่อโชว์ความสามารถพิเศษ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoz3EKZpu-FqKAYCT4NT-vMymNiTDjn_exbIbfD3q_FbVniA/viewform

2.ใบสมัครเข้าประกวด The Angel of Benjama
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPyHN4B3zgOsvjAaPoYwQ7ndPGjPfndASQ7OtBE5fkucZyog/viewform
**หมายเหตุ การแสดงความสามารถพิเศษ ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การแสดงมาเองนะครับ