3 เมษายน 2020

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อรับทราบค่ะ เรื่องการสรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,497 คน
ระดับชั้น ม.ต้น
👉เบอร์ 1 พรรคเบญจมาฟ้าใหม่ 287 คะแนน
💖เบอร์ 2 พรรคกระยาจก 462 คะแนน
👉เบอร์ 3 พรรคอนาคตใหม่ใส่ใจเบญจมา 368 คะแนน
และผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง 380 คน
ระดับชั้น ม.ปลาย มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,497 คน
👉เบอร์ 1 พรรคดีต่อเธอ 297 คะแนน
💖เบอร์ 2 พรรคราชาวดี
862 คะแนน
และผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง 338 คน
ทางกลุ่มบริหารงานบุคคล (ฝ่ายกิจการนักเรียน)
ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนในความร่วมมือกันด้วยดีเสมอมา/ขอบคุณค่ะ