พุธ. ม.ค. 22nd, 2020

รางวัลโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ : Active learning ระดับประเทศ

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายเสนอ นวนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนโรงเรียน รับโล่รางวัลต้นแบบลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ : Active learning ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จากรองเลขาธิการ กพฐ. นายสนิท แย้มเกษร และคุณครูปัณณาสา ผลพฤกษา , คุณครูกำไล ปราณี ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานถอดบทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ :Active learning ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม บียอนต์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร ( หนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเบญจมานุสรณ์ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครูเพื่อศิษย์แบบบูรณาการ สู่ 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน” )

 

 

 

หมายเหตุ : การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ

สพฐ. จัดประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้