เสาร์. ม.ค. 25th, 2020

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เเละ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา ร่วมกันวางเเผนดูเเลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียน ความประพฤติ