เสาร์. ม.ค. 25th, 2020

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

ผู้อำนวยการเสนอ นวนกระโทก รองผู้อำนวการ  ครู บุคลากร เเละนักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   โดยมีการเตรียมความพร้อมการประเมินในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และ รับการประเมินจาก สมศ. ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562

รูปภาพเพิ่มเติม