อาทิตย์. ธ.ค. 15th, 2019

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นักเรียนได้รวมกันประดิษฐ์กระทง ที่ทำจากวัตถุวัสดุธรรมชาติเพื่อไปมอบให้กับวัดอ่างหิน ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี  ใช้จำหน่ายให้กับประชาชนที่จะมาลอยกระทงในงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี