อาทิตย์. ธ.ค. 15th, 2019

กิจกรรมการปรับพื้นฐานนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒   โดยใช้กิจกรรมการสร้างนั่งร้านด้วยการบูรณาการด้วยกระบวนการ STEM