อาทิตย์. ธ.ค. 15th, 2019

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางสาวนรีรัตน์ เทศกาล และนางเกศริน คงศิลป์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม ผลการแข่งขันพบว่า ประเภทบินนาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง และผลการแข่งขันประเภท3D ได้รับรองวัลเหรียญเงิน