เสาร์. ม.ค. 25th, 2020

พิธีมอบเกียรติบัตรการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา

ผู้อำนวยการเสนอ นวนกระโทก เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาเเละนักเรียน ในการจัดกิจกรรม ตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา “ปีการศึกษา 2562  เป็นปีเเห่งการปลอดขยะมูลฝอย” (ลูกเบญจมารวมพลังพิทักษ์ความสะอาด :  ห้องเรียนสะอาด :  Clean Classroom) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามบาส โรงเรียนเบญจมนุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี