เสาร์. ม.ค. 18th, 2020

ตรวจสอบรายชื่อในระบบการเลือกชุมนุมออนไลน์ 2562

ให้นักเรียนตรวจสอบ รายชื่อ ว่ามีตัวตนในระบบการเลือกชุมนุมออนไลน์ หรือไม่

>> เข้าระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์