พุธ. ธ.ค. 11th, 2019

ตรวจสอบรายชื่อในระบบการเลือกชุมนุมออนไลน์ 2562

ให้นักเรียนตรวจสอบ รายชื่อ ว่ามีตัวตนในระบบการเลือกชุมนุมออนไลน์ หรือไม่

>> เข้าระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์