เสาร์. ม.ค. 18th, 2020

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนเงิน 1,155,000.00 บาท จำนวน 13,997 เล่ม

 

Download this file (SCAN_20190401_084624017_001.jpg)SCAN_20190401_084624017_001.jpg 210 kB

Download this file (SCAN_20190401_084624017.jpg)SCAN_20190401_084624017.jpg 211 kB