อาทิตย์. ธ.ค. 15th, 2019

ร่วมต้อนรับ ครูลลิตา สมศรี เเละครูจักรฒพงษ์ วงษ์มาศจันทร์

ผู้อำนวยการเสนอ นวนกระโทก คณะผู้บริหารเเละครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับ ครูลลิตา สมศรี ย้ายมาจากโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ครูจักรฒพงษ์ วงษ์มาศจันทร์ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ในวันจันทร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี