จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ ปี 2560

งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนางานระบบ ICT กิจกรรม ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1

โดยเชิญวิทยากรจาก สพฐ. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ รู้จักการใช้งานมอเตอร์ และการประกอบหุ่นยนต์ แบบบังคับมือ แล้วนำหุ่นยนต์ที่สร้างไปทำภาระกิจตามที่กำหนดวิทยากร จำนวน 3 ท่าน คือ

  • นายพีระชัย อากาศวิภาต
  • นายปรีชา  โสมะภีร์
  • นายเทเวศร์ ม่วงพลับ

วันที่ 10/08/2560 … ประมวลภาพกิจกรรม / ชมวิดีโอ … เรียนรู้เรื่องเกียร์ – มอเตอร์ และสร้างรีโมท
วันที่ 11/08/2560 … ประมวลภาพกิจกรรม / ชมวิดีโอ … สร้างหุ่นยนต์ และประกอบเข้ากับรีโมท
วันที่ 12/08/2560 … ประมวลภาพกิจรรม / ชมวิดีโอ …
มอบรางวัล – พิธีปิด