อาทิตย์. ธ.ค. 15th, 2019

รายงานการประชุมครูวาระพิเศษ

รายงานการประชุมครูวาระพิเศษ วันอังคารที่  8  ตุลาคม  2562 ณ ห้องโสตฯ (อาคาร 2) โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  เวลา 09.00  น.

รายงานการประชุมวาระพิเศษ