พุธ. ม.ค. 22nd, 2020

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนร่วมกับโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.นครราชสีมา สพม.31 และโรงเรียนโรงเรียนสวีวิทยา จ.ชุมพร สพม.11
ในวันที่ 16-30 มีนาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ยุนนาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

1. นางสาวรสรินทร์ ภูมิโภคิน ม.5/6
2. นางสาวณัฐรุจา นิงคะลี ม.6/6
3. นางสาวสุจิรา มาลัยทอง ม.6/6
4. นางสาวสุดารัตน์ พันอินจ่อง ม.6/6