อังคาร. ต.ค. 22nd, 2019

ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนรุ่นที่ 3

งานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนรุ่นที่ 3 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ที่มีคะเเนนพฤติกรรมน้อยกว่า 0 คะเเนน ณ วัดคมบาง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 – 30 กันยายน 2562