พุธ. ม.ค. 22nd, 2020

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชำนาญสามัคคี จังหวัดระยอง

ผู้อำนวยการเสนอ นวนกระโทก รองผู้อำนวยการเเละคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชำนาญสามัคคี จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดสภาพเเวดล้อมเเละภูมิทัศน์ ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562