เสาร์. ม.ค. 18th, 2020

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 2562

ผู้อำนวยการเสนอ นวนกระโทก นำคณะผู้บริหารโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เเละเเสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้ากองบันชาการป้องกันชายเเดนจันทบุรีเเละตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี