อังคาร. ต.ค. 22nd, 2019

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.17

การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์เป็นศูนย์จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และวันที่ 2 กันยายน 2562