อังคาร. ต.ค. 22nd, 2019

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จ.สิงห์บุรี เเละ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา จ.นครราชสีมา

ผู้อำนวยการเสนอ นวนกระโทก รองผู้อำนวยการเเละคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จ.สิงห์บุรี เเละ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562