จันทร์. ธ.ค. 9th, 2019

กิจกรรม ประกวดเต้น Cover Dance เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ของชุมนุม To Be Number One

ชุมนุม To Be Number One โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จัดกิจกรรม “ประกวดเต้น “Cover Dance เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ของชุมนุม To Be Number One ในคาบที่ 8 วันศุกร์ที่ 6 กันยายนม 2562  ณ หอประชุม เอก วรรณทอง อนุสรณ์  เพื่อให้นักเรียนในชุมนุมได้เเสดงความสามารถเเลศักยภาพของตนเอง เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เเละไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด