จันทร์. ธ.ค. 9th, 2019

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม

ผู้อำนวยการเสนอ นวนกระโทก รองผู้อำนวยการเเละคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562