จันทร์. ธ.ค. 9th, 2019

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Acvtive Learning ประจำปีประมาณ 2562

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Acvtive Learning ประจำปีประมาณ 2562 เป็น 1 ใน 20 โรงเรียนทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Acvtive Learning ประจำปีประมาณ 2562 เป็น 1 ใน 20 โรงเรียนทั่วประเทศ

สพฐ.ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562
สพฐ-ประกาศผลการคัดเลือก ดูประกาศ