ศุกร์. ธ.ค. 13th, 2019

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู เเละนักเรียนร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู เเละนักเรียนร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เเละผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562 ณ หอประชุม เอก วรรณทอง อนุสรณ์

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photo กิจกรรมของโรงเรียน