อังคาร. ต.ค. 22nd, 2019

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ๑ นวัตกรรม ๑ ห้องเรียน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้จัดกิจกรรม ”๑ นวัตกรรม ๑ ห้องเรียน”

1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้จัดกิจกรรม”ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครูเพื่อศิษย์แบบบูรณาการสู่ ๑ นวัตกรรม ๑ ห้องเรียน” มีการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และสุดยอดนวัตกรรมระดับโรงเรียนนำเสนอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผ่านนิทรรศการ “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เบญจมา ๔.๐” นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการลงมือปฏิบัติจริง จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photo กิจกรรมของโรงเรียน