เสาร์. ม.ค. 18th, 2020

แห่เทียนพรรษา 2562

ภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ปี 2562

 

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่