เสาร์. ม.ค. 18th, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก-ครูสอนภาษาจีน

ตามประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์สังกัด

ตามประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน ดังรายนามต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลด –> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน