Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

00.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

          คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน มีนายกิตติพงษ์  เจริญทวีธนกิจ เป็นประธานกรรมการ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษา และมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย

                                             
  นายกิตติพงษ์  เจริญทวีธนกิจ
ประธานกรรมการ
 
   
  นางกิตติมา  วัฒฐานะ
รองประธานกรรมการ
 
นายสัมฤทธิ์  คำแดง
กรรมการ
นางสาวนิตยา  กูลจีรัง
กรรมการ
นายวัฒนสิงห์  พันธ์สุวรรณ
กรรมการ
นางชื่นกมล  ปกเกตุ
กรรมการ
นส.สายชล  พิพัฒน์กุลกิจ
กรรมการ
นางรัชภร  อธิไกลกุล
กรรมการ

นส.วราพร  พุ่มโพธิ์ทอง
กรรมการ

นายศุกร์เกษม  ปรุงผล
กรรมการ

นส.ปรางค์ศรี  สุกขากรณ์
กรรมการ

นส.จิราพร  ธรรมปาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   
     

นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนักเรียน ยังมีงานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

  • งานสำนักงานกิจการนักเรียนประกอบด้วย
1. นางสาวจิราพร  ธรรมปาน หัวหน้า
2. นางสาวปรางค์ศรี  สุกขากรณ์ ผู้ช่วย
3. นายธนากร  งามเสงี่ยม ผู้ช่วย
4. นางสาวนฤมล  รื่นรมย์ ผู้ช่วย
  • งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
1. นายกิตติพงษ์  เจริญทวีธนกิจ หัวหน้า
2. นายกิตติชัย  สุทธิรัตน์   ผู้ช่วย
3. นายสมชาย  สำเภาแก้ว ผู้ช่วย
4. นายนิยม  ผาเพชร     ผู้ช่วย
5. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล  ผู้ช่วย
6. นายสปันญ์ยุทธ์  พัชรภูเบศร์    ผู้ช่วย
7. หัวหน้าระดับ   ผู้ช่วย
8. รองหัวหน้าระดับ  ผู้ช่วย
9. ครูที่ปรึกษา      ผู้ช่วย
  • งาน.........................
1.   หัวหน้า
  • งาน..............

 

กรรมการงานระบบ ICT

thuntipa.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 24585 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1559817
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2881
24286
27167
1510344
49473
68676
1559817

Your IP: 162.158.63.81
Server Time: 2018-08-18 23:08:14