Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

07.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

 ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

       สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากรโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดย วิทยากร อาจารย์ระวีวรรณ โพธิ์วัง

ชมภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ด้านล่าง

          ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เรื่อง ผลรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับที่ ๑ นายจีราวุฒิ ยุติธรรม
ลำดับที่ ๒ นางสาวเบญญาภา อังคะหิรัญ
ลำดับที่ ๓ นางสาวจารุวรรณ งามบรรจง

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ ๑ ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวและทำสัญญาเพื่อรับการจัดจ้าง ณ ห้องฝ่ายบุคลากร อาคารปาริชาต (อาคาร ๑) โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เรื่อง ผลรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีนชาวไทย จำนวน ๑ อัตรา มีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ      นางสาวชญานิกานต์ ขันธ์เพชร

             ให้มารายงานตัวและทาสัญญาเพื่อปฏิบัติงาน ณ ห้องฝ่ายบุคลากร อาคารปาริชาต (อาคาร ๑) โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากร / บริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันทำการ

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีนชาวไทย จำนวน ๑ อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากร / บริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันทำการ

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

                                               เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

                               ตำแหน่ง ลูกจ้างสำนักงาน  จำนวน ๑ อัตรา

             กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                                   สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากร / บริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

                                   ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน  – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ในวันทำการ

Attachments:
Download this file (ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั้่วคราว.pdf)รายละเอียด[ ]917 kB

          ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ลูกจ้างสำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา

          กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากร / บริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ในวันทำการ

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

     เรื่อง   ๑. รับสมัครลูกจ้างสานักงาน           จำนวน ๑ ตำแหน่ง

               ๒. รับสมัครลูกจ้างอาคารสถานที่     จำนวน ๑ ตำแหน่ง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                                    สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากร / บริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

                                    ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในวันทำการ

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

     เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูจ้างสอนสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ 
จำนวน 1 ตำแหน่ง

Attachments:
Download this file (ประกาศรับสมัครครูนาฏศิลป์ ขึ้นเวป.pdf)รายละเอียด[ ]173 kB

     รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (SAR)

    

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล

กรรมการงานระบบ ICT

03.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 15608 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1669449
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6603
6603
1648315
34342
52039
1669449

Your IP: 173.245.54.30
Server Time: 2018-10-23 02:20:31