Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

  ฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2561

 

 ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

       สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากรโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดย วิทยากร อาจารย์ระวีวรรณ โพธิ์วัง

ชมภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ด้านล่าง

          ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เรื่อง ผลรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับที่ ๑ นายจีราวุฒิ ยุติธรรม
ลำดับที่ ๒ นางสาวเบญญาภา อังคะหิรัญ
ลำดับที่ ๓ นางสาวจารุวรรณ งามบรรจง

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ ๑ ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวและทำสัญญาเพื่อรับการจัดจ้าง ณ ห้องฝ่ายบุคลากร อาคารปาริชาต (อาคาร ๑) โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เรื่อง ผลรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีนชาวไทย จำนวน ๑ อัตรา มีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ      นางสาวชญานิกานต์ ขันธ์เพชร

             ให้มารายงานตัวและทาสัญญาเพื่อปฏิบัติงาน ณ ห้องฝ่ายบุคลากร อาคารปาริชาต (อาคาร ๑) โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากร / บริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันทำการ

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีนชาวไทย จำนวน ๑ อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากร / บริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันทำการ

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

                                               เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

                               ตำแหน่ง ลูกจ้างสำนักงาน  จำนวน ๑ อัตรา

             กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                                   สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากร / บริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

                                   ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน  – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ในวันทำการ

Attachments:
Download this file (ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั้่วคราว.pdf)รายละเอียด[ ]917 kB

          ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ลูกจ้างสำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา

          กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากร / บริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ในวันทำการ

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

     เรื่อง   ๑. รับสมัครลูกจ้างสานักงาน           จำนวน ๑ ตำแหน่ง

               ๒. รับสมัครลูกจ้างอาคารสถานที่     จำนวน ๑ ตำแหน่ง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                                    สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากร / บริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

                                    ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในวันทำการ

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

     เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูจ้างสอนสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ 
จำนวน 1 ตำแหน่ง

Attachments:
Download this file (ประกาศรับสมัครครูนาฏศิลป์ ขึ้นเวป.pdf)รายละเอียด[ ]173 kB

บุคลากร

thuntipa.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 17965 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1905768
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
18265
18265
1865672
40096
87791
1905768

Your IP: 162.158.78.207
Server Time: 2019-02-21 09:33:13