Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

          บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีนางสาวเพ็ญนิภา  บุญไทย เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยกันหลายท่าน ดังนี้

   
  นางสาวเพ็ญนิภา  บุญไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางสาวเสาวณีย์  วรรณวงษ์
ครู คศ.
นางสาวนิตยา  กูลจีรัง
ครู คศ.
นางสาววรรณา  ไสยวรรณ
ครู คศ.
นายสัมฤทธิ์  คำแดง
ครู คศ.
นางสุชาดา  พิมพ์ต่อ
ครู คศ.
นางสาววราพร  พุ่มโพธิ์ทอง
ครู คศ.1
นางสุภาวดี  ราชวัฒน์
ครู คศ. 
นางรัชภร  อธิไกกุล
ครู คศ. 
นางสาวจิราพร  ธรรมปาน
ครู
 
นางรมิดา  ธูปอินทร์
ครู คศ.2
นางสาวกรรณิการ์  บุญสารี
ครู
นายสปันยุทธ  พัชรภูเบศร์
ครู
   
นายธนากร  งามเสงี่ยม
ครู
   
     

ผู้อำนวยการโรงเรียน

00.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

03.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 37419 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

660411
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
25438
25438
609808
69502
57216
660411

Your IP: 54.161.82.122
Server Time: 2017-08-24 11:55:23