โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ  หอประชุมเอก วรรณทองอณุสรณ์  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายธิติ สวนแก้ว เป็นประธานในพิธี

         

 

ภาพกิจกรรม


  ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน