บุคลากรในกลุ่มนักการภารโรงและเจ้าหน้าที่ มีนา........................... เป็นหัวหน้า โดยมีบุคลากรทำหน้าที่ด้วยกันหลายท่าน ดังนี้


นาย
หัวหน้า 

     
นา
................
นา
................
นา
................
     
นา
................
นา
................
นา
................
     
นา
................
นา
................
 นา
................
     
นา
................