Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

     ในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ดังนี้

     ปีการศึกษา 2558

รายการ เดือน-ปี หน่วยงานที่จัด ผลที่ได้ รางวัล
1.        

     ปีการศึกษา 2557

รายการ เดือน-ปี หน่วยงานที่จัด ผลที่ได้ รางวัล
1. แข่งขันโปรแกรม GSP ม.ต้น ส.ค.57 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 3 ประกาศนียบัตร
2. แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย  ส.ค.57 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 3 ประกาศนียบัตร
3. แข่งขันอัจฉริยภาพฯ ม.ต้น ส.ค.57 ร.ร.ศรียานุสรณ์ เข้าร่วม ประกาศนียบัตร
4. แข่งขันอัจฉริยภาพฯ ม.ปลาย ส.ค.57 ร.ร.ศรียานุสรณ์ เข้าร่วม ประกาศนียบัตร
5. แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น ส.ค.57 ร.ร.ศรียานุสรณ์ เข้าร่วม ประกาศนียบัตร

     ปีการศึกษา 2556

รายการ เดือน-ปี หน่วยงานที่จัด ผลที่ได้ รางวัล
1. แข่งขันซูโดกุ ม.ต้น ส.ค.56 ม.บูรพา 2 ประกาศนียบัตร
2. แข่งขันซูโดกุ ม.ต้น ก.ย.56 ร.ร.ท่าใหม่ฯ 3 ประกาศนียบัตร
3. แข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย ก.ย.56 ร.ร.ท่าใหม่ฯ 1 ประกาศนียบัตร
4. แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น ก.ย.56 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 3 ประกาศนียบัตร
5. แข่งขัน A Math ม.ปลาย ก.ย.56 ร.ร.ท่าใหม่ฯ 2 ประกาศนียบัตร
6. แข่งขันซูโดกุ ม.ต้น ก.ย.56 ร.ร.เบญจมราชูทิศ 1 ประกาศนียบัตร
7. แข่งขันซูโดกุ ม.ต้น ก.ย.56 ร.ร.เบญจมราชูทิศ 1 ประกาศนียบัตร
8. แข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย ก.ย.56 ร.ร.เบญจมราชูทิศ 1 ประกาศนียบัตร
9. แข่งขัน IQ 180 ม.ต้น ม.ค.57 วอศ.ออมสินอุปถัมภ์ 3 ประกาศนียบัตร
10. แข่งขัน IQ 180 ม.ต้น ม.ค.57 วอศ.ออมสินอุปถัมภ์ 3 ประกาศนียบัตร
11. แข่งขัน IQ 180 ม.ต้น ม.ค.57 ร.ร.ขลุงรัชฎาภิเษก 2 ประกาศนียบัตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

03.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

08.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 27693 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1266435
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
15135
15135
1224025
69486
71172
1266435

Your IP: 108.162.219.111
Server Time: 2018-04-20 04:04:38