Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

     ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 11 ท่าน ดังนี้


ที่ ชื่อ - นามสกุล  วุฒิสูงสุด  วิชาเอก สถานศึกษาที่สำเร็จ ตำแหน่ง 
1 ครูสาวเตือนใจ  มีสุข กศ.ม.   การสอนคณิตศาสตร์  มศว.ประสานมิตร  คศ.3
2 ครูวุฒิพงษ์  สุทธิพันธ์ ค.บ.   คณิตศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง  คศ.3
3 ครูชัญญา  แสงสุทธิธรรม กศ.บ.   คณิตศาสตร์  ม.บูรพา  คศ.3
4 ครูลักษมณ  สุทธิรัตน์ กศ.บ.   คณิตศาสตร์  ม.บูรพา  คศ.3
5 ครูนิพิฐพร  จุฑาวรรธนา ค.บ.   คหกรรม  มรภ.ฉะเชิงเทรา  คศ.3
6 ครูกำไล  ปราณี กศ.บ.   คณิตศาสตร์  ม.บูรพา  คศ.2
7 ครูเกษร  หินลาด ค.บ.   คณิตศาสตร์  มรภ.รำไพพรรณี  คศ.3
8 ครูสุธาลักษณ์  สิริธัญญ์ภรณ์ วท.ม.   คณิตศาสตร์ศึกษา  ม.บูรพา  คศ.3
9 ครูสมศักดิ์  วงษ์จำรัส   กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน  ม.บูรพา   คศ.3 
10 ครูรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์  กศ.ม.  การบริหารการศึกษา   ม.บูรพา  คศ.1
11 ครูกฤตภาส  วงศ์ใหญ่ ศศ.บ.   การบริหารการศึกษา  วิทยาลัยทองสุข  คศ.1
12 ครูเฟื้องฟ้า  ไชยมาก  ค.บ.  คณิตศาสตร์  มรภ.รำไพพรรณี  คศ.2
13 ครูปัทมพร  คณะศาสน์ ค.บ. คณิตศาสตร์  มรภ.รำไพพรรณี  พรก.
14 นายสุริยะ  นักร้อง ค.บ. คณิตศาสตร์  มรภ.รำไพพรรณี  อัตราจ้าง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

01.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

12.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 22905 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1182678
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
12113
12113
1144465
56901
54385
1182678

Your IP: 162.158.78.21
Server Time: 2018-03-20 01:10:44